lördag 10 mars 2018

Kurs i Lund

På kurs. En kollega, en medmänniska, i rullstol. Och plötsligt ser jag. På ett lasarett, där man rimligen borde tänkt på saken

Eh... de där ståborden utanför föreläsningssalen

Eh... de där dörröppnarna, snören i taket, man måste stå för att nå

Eh... dörröppnaren som inte funkar. Inte någon dag i veckan

Eh... uppförsbackar, nedförsbackar, trafik. Det går att ta sig - om man inte har en hög skada och nedsatt kraft även i armarna

Eh... bestick, servett, vatten, glas, på stånivå

Den vackraste mannen på kursen, med ögon som gör till och med en frigid tant matt. Igår som jag. Cykelolycka. Den som inte når upp till ståbordet

Det kunde varit jag. Eller du.


Inga kommentarer: