torsdag 8 november 2012

Vi som inget gör


Jag undrar när jag ska orka göra något annat när jag kommer hem än äta, bära runt på Nasse, natta barn, ta rätt på tvätten och sedan stupa i säng. Som det är nu är det knappt att jag orkar med att jobba heltid. När klockan börjar dra sig mot tre är jag mest vimsig och har svårt att koncentrera mig. Allt jag ska göra skriver jag upp ett block, annars glömmer jag bort det. Jag undrar hur mycket som beror på förkylningen, hur mycket som beror på att jag ännu inte lärt mig journalsystemet och avdelningen och hur mycket som beror på tekniska problem. Det kommer ju att förändras och förbättras allt eftersom. Men det som beror på att jag är jag och på ett drygt års bristande sömn, det lär jag få dras med.

Att göra fint på rummet har inte varit att tänka på. Jag är glad om jag slipper mer än en halvtimmas övertid, och då är kafferasterna bortrationaliserade.

Min stegräknare står nu på 9195. Då har jag inte rört mig en enda meter utan för jobb och bostad mer än till och från bilen. Men läkare gör ju inte ett dugg vet ni, nä det är bara den andra vårdpersonalen som jobbar, sjuksköterskor och undersköterskor och så... som jag hörde en expedit och en kund diskutera härförleden.

1 kommentar:

AT-doktor sa...

Överbetalda är vi (säger underläkaren som tjänar som en flygtankningsman) och ingenting kan vi, vi kollar jag bara internet...