lördag 18 januari 2014

Vintergatan


Jag tycker att den är så söt. Jag blir alltid glad när jag läser den, Topelius Vintergatan.


Och nu är lampan släckt, och nu är natten tyst och klar, 
och nu stå alla minnen upp från längst försvunna dar, 
och milda sägner flyga kring som strimmor i det blå, 
och underbart och vemodsfullt och varmt är hjärtat då.

De klara stjärnor skåda ned i vinternattens glans, 
så saligt leende, som om ej död på jorden fanns. 
Förstår du deras tysta språk? Jag vet en saga än, 
jag har den lärt av stjärnorna, och vill du höra den?

Långt på en stjärna bodde han i aftonhimlens prakt; 
hon bodde i en annan sol och i en annan trakt. 
Och Salami så hette hon, och Zulamit var han, 
och båda älskade så högt och älskade hvarann.

De bott på jorden båda förr och älskat redan då, 
men skildes åt av natt och död och sorg och synd också. 
Sen växte vita vingar fort på dem i dödens ro; 
de dömdes långt ifrån varann på skilda stjärnor bo.

Men på varandra tänkte de i blåa höjdens hem. 
Omätlig låg en rymd av glans och solar mellan dem; 
tallösa världar, underverk av skaparns visa hand, 
sig bredde mellan Salami och Zulamit i brand.

Och då har Zulamit en kväll, av längtans makt förtärd, 
begynt att bygga sig en bro av ljus från värld till värld; 
och då har Salami, som han, från randen av sin sol 
begynt att bygga, också hon, en bro från pol till pol.

I tusen år så byggde de med omotståndlig tro, 
och så blev Vintergatan byggd, en strålig stjärnebro, 
som famnar himlens högsta valv och zodiakens ban 
och binder samman strand vid strand av rymdens ocean.

Förfäran grep keruberna; till Gud steg deras flykt: 
»O Herre, se vad Salami och Zulamit ha byggt!» 
Men Gud allsmäktig log, och klart ett sken sig vida spred: 
»Vad kärlek i min värld har byggt, det river jag ej ned.»

Och Salami och Zulamit, när bryggan färdig var, 
de sprungo i varandras famn - och strax en stjärna klar, 
den klaraste på himlens valv, rann upp i deras spår, 
som efter tusen år av sorg i blom ett hjärta slår.

Och allt som på den dunkla jord har älskat ömt och glatt 
och skildes åt af synd och sorg och kval och död och natt, 
har det blott makt att bygga sig från värld till värld en bro, 
var viss, det skall sin kärlek nå, dess längtan skall få ro. 

Zacharias Topelius

4 kommentarer:

Mira sa...

Jag har Salamiat och Zulamiat hela helgen tack vare dig! :)

Scylla sa...

Ha ha, ja det blir lätt så. Den har en speciell rytm som fastnar. Jag minns den från min barndom när min lillebror, i förskoleålder, gick och deklamerade "Salami och Zulamit de byggde sig en bro" på repeat under en period. Jag vet inte var han hade hört den. Inte hemma i alla fall. Det var rätt häftigt att sedan hitta på den som vuxen och se var den där meningen kom ifrån. Fast jag hade uppfattat det som 'Salomo' :)

Mira sa...

Så länge man inte uppfattar det som Sa-lami är det väl helt ok. Korv!

Scylla sa...

Nä, korv-Salami går inte, då går ju rytmen om intet :)