söndag 5 april 2015

'När horisonten flyttar sig' och 'Tid för det meningsfulla'


Jag är inte bara blivande geriatriker. Jag är käring också.

Och då kan det väl passa bra att läsa lite "om att bli gammal i en ny tid". 

Omvärldens föreställningar om dagens pensionärer stämmer dåligt med deras egen självbild. De äldre får idag hitta fram till en egen identitet som skiljer sig från allt man hittills identifierat som "äldrekultur". Många känner sig vilsna inför både pensioneringen och inför det fortsatta åldrandet. Kan detta verkligen handla om oss, om mig? 

Den vilsenheten är något som förtjänar att tas på allvar, eftersom dess kärna står för just det nya i att bli gammal i vår tid. Framtidens äldre både kan och vill vara med, lära och göra på andra sätt än vad tidigare generationer haft möjlighet till. Och gamla människor kan framöver komma att få nya roller i en samtidskultur som i övrigt är inriktad på att allt och alla skall vara här, nu genast. 

På sitt finurliga och kloka sätt vänder och vrider Bodil Jönsson här på alla våra seglivade uppfattningar om åldrandet. Och hon får oss att se pensioneringen som en tid av möjligheter och helt nya utmaningar. 

Bodil Jönsson är en typisk representant för en ny, och kanske den enda, samhällsgrupp som har tid. Tid för reflektion och tid för eftertanke. En väldig resurs som ingen räknat med men som har en oanad stor potential. Om vi nu är tillräckligt smarta för att använda oss av den.

'Tid för det meningsfulla' är uppföljaren till 'När horisonten flyttar sig'.


Som barn söker vi oss spontant till det meningsfulla. Längre fram i livet får vi för oss att vi har ont om tid. Då vänjer vi oss vid att främst hålla på med det kortsiktigt nödvändiga. När så pensioneringen kommer och det egentligen finns all tid i världen för det meningsfulla, finns inte alltid barndomens nyfikenhet kvar.

Men då uppkommer å andra sidan ett nästan oemotståndligt inre tryck i riktning mot just mål och mening. Den här boken handlar om det trycket, dess uttrycksformer och konsekvenser. 

De flesta lever nu längre än förr och har en ålderdom kännetecknad av mer utveckling än förfall. Detta innebär inte självklart att det enbart är medelåldersperioden som ska förlängas så att vi exempelvis arbetar längre. Också andra faser kan komma att kräva sitt. 

Att ha tid för det meningsfulla berör inte bara äldre utan individer i alla åldrar. Samspelet mellan generationer behöver utvecklas och bli ett annat nu när det är fyra generationer snarare än tre som lever samtidigt. 

Världens bästa Bodil! De här är sketabra - i synnerhet den första - och jag tror inte att man måste vara käring bliven för att uppskatta dem.

Bodil Jönssons blog


1 kommentar:

Mira sa...

Tack för tipset! Jag ska fråga efter dem på biblioteket. Och det där med nyfikenheten tror jag att jag har kvar. Jag är ständigt på jakt efter nya bilder som jag vill visa för andra. Om nu någon vill se.