onsdag 20 september 2017

Spåren av kungens män


1996 gavs den ut - och först nu har jag kommit mig för att läsa den. Eller snarare att lyssna. Jag har gjort ett försök förut men jag fick ge upp. Maja Hagerman har en underbar röst att lyssna till, men tyvärr hörs den väldigt dåligt när det är lite bullrigt runt omkring, och det är det när jag lyssnar eftersom jag företrädesvis gör det i bilen.

Nu har jag jag lyssnat via Storytell och haft hörlurar, vilket minskar motorbullret, men ändå har det varit svårt att höra ibland.

Väldigt intressant och extra kul att lyssna då vi under sommaren har besökt en del av de platser - och fått oss lite historia till livs därifrån - som det berättas om i boken: Varnhem, Gudhem, Alvastra och Vadstena. En del av människorna i boken har vi även "träffat på" under vår roadtrip. Dessutom har jag ju lyssnat på Arn-böckerna under sommaren.

Omkring år 1000 talas det ibland om personer som tillhört den speciella gruppen kungsmän i samhället. De kallas för 'drängar' eller 'tegnar' och känns igen därför att de bär en benämning som bara tycks har använts för män i den kungliga hirden. Vilka var dessa kungens män som har lämnat spår efter sig på många runstenar i Sverige och Danmark? Vilken kung tjänade de och hur såg det samhälle ut där de levde och verkade?

Den fick Augustpriset samma år. Så här löd motiveringen:

Maja Hagerman har på ett lysande sätt sammanfattat resultaten av ny forskning kring ett av de mest fascinerande skeden i vår tids historia: brytningen mellan hedendom och kristendom. Beskrivningen av hur kungens män kristnade Sverige är sammanvävd med enandet av landet. Hagerman gör ny kunskap tillgänglig i en vederhäftig och fantasieggande skildring av Sverige för tusen år sedan.

Jag tror faktiskt att jag ska ta och se Tusenårsresan också. Den ligger på SvT Play. Fast det får bli när jag inte har barnen.

Inga kommentarer: